Serviciile noastre

Guvernul a dat aviz negativ inițiativei de revenire la instituția reprezentării în judecată şi a altor persoane ...

Guvernul a dat aviz negativ inițiativei de revenire la instituția reprezentării în judecată şi a altor persoane în afară de avocaţi

Guvernul a dat aviz negativ Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Inițiativa legislativă vine din partea unui grup de deputați și prevede revenirea la instituția reprezentării în judecată şi a altor persoane în afară de avocaţi. "Proiectul este în contradicţie cu principiile adoptate de stat pentru asigurarea unei justiţii eficiente, calitative, puternice, credibile şi transparente. Un rol definitoriu în asigurarea acestor principii îl are avocatul", a menționat ministrul Justiției, Oleg Efrim.

Potrivit ministrului Justiției, prin această inițiativă se propune revenirea la situația din 2010, atunci când asistenţa juridică era oferită în baza procurilor de reprezentare de către persoane care nu au calitatea de avocat, despre calificarea şi gradul de responsabilitate a cărora nu se cunoaştea nimic. Mai mult, persoanele erau remunerate pentru serviciile care le acordau, în lipsa vreunei înregistrări sau licenţieri pentru asemenea gen de activitate. "Această stare de lucruri a generat apariţia unor circuite financiare impunătoare plasate în afara evidenţelor fiscale, indirect favorizând lipsa de transparenţă şi corupţia în instanţele judecătoreşti", a precizat Oleg Efrim.

Amintim că, în 2010, Parlamentul a operat mai multe amendamente în Legea cu privire la avocatură, printre care - obligativitatea reprezentare în instanţă doar de avocați. Aceasta a fost una din priorităţile Programului de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare" pentru anii 2009-2012, prin care Executivul şi-a asumat crearea mecanismelor eficiente care ar garanta independenţa justiţiei şi respectarea drepturilor omului. "Menționez că, orice persoană, care nu-și permite un avocat, se poate adresa la oficiile teritoriale pentru a primi asistență juridică garantată de către stat", a spus ministrul Oleg Efrim.

Mai mult, modificările operate asupra Legii cu privire la avocatură corespund prevederilor constituţionale. În acest sens, în februarie 2011, s-a expus şi Curtea Constituţională, care consideră că instituirea restricţiilor asupra reprezentării judiciare nu contravine normelor constituţionale şi celor internaţionale, precum şi regulilor generale ale unei societăţi democratice.

Reprezentarea exclusivă de către avocaţi în instanţele de judecată este un lucru obişnuit în democraţiile consacrate. Acest fapt facilitează examinarea cauzelor, supravegherea calităţii serviciilor prestate, instruirea continuă, precum şi responsabilizarea avocaților prin intermediul procedurilor disciplinare.

sursa: http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2004