Serviciile noastre

Serviciile noastre

Financiar-bancar

Financiar-bancar  Interacţiunea cu instituţiile financiare necesită o pregătire şi o abordare corespunzătoare.  De cele mai dese ori este nevoie de o investigare şi o analiză preliminară pe acest segment  pentru a face o investiţie și a stabili un parteneriat de afaceri. De asemenea contractarea unui  împrumut din partea unei bănci sau alte operaţiuni financiare de multe ori sunt însoţite de  multiple riscuri în cazul necunoaşterii legislaţiei din domeniu.   Serviciile oferite de avocaţii Societății de Consultanță și Avocatură...
Citeste mai mult ...

Proprietate Intelectuală

Proprietate Intelectuală  Domeniul proprietății intelectuale este unul dintre cele mai dinamice atât din punct  de vedere economic cât și juridic. Titularul dreptului exclusiv de proprietate intelectuală are  prerogativa de valorificare a obiectului proprietății intelectuale, dar şi controlul asupra acestei  valorificări.   În situația în care drepturile acestor titulari sunt lezate sau apar diferende privind  cesionarea acestor drepturi sau necesitatea de a le înregistra și de ale valorifica, Societatea  de Consultanță și...
Citeste mai mult ...

Corporate

Corporate Succesul societăților comerciale depinde de strategie, organizare și aplicarea planului de  management.  Societatea de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” oferă asistență și reprezentare legală  pentru a acoperi toate necesitățile companiilor.  Avocații Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” dețin experiența profesională  necesară pentru implementarea strategiilor relaționate cu: - Constituirea unei societăți comerciale; - Redactarea actelor constitutive și înregistrarea acestora la instituțiile...
Citeste mai mult ...

Litigii și Executare silită

Litigii și Executare silită Avocații Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” aplică experiența acumulată în timp  pentru a identifica soluții creative și a consilia clienții biroului cu privire la cea mai bună cale  de acțiune, reprezintă clienții în fața instanțelor judecătorești naționale, precum și soluționează  conflictele prin intermediul tehnicii de negociere, în mod direct sau sprijiniţi de un mediator  pentru a satisface interesele într-un timp cât mai scurt. Asistența şi apărarea judiciară prestată de...
Citeste mai mult ...

Medierea

Medierea Conform Legii nr. 134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, medierea reprezintă o modalitate  de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializată în  calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul  consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să  faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea  unei...
Citeste mai mult ...

CEDO

CEDO Prin intermediul Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” puteți solicita apărare în  fața Curții Europene a Drepturilor Omului a oricărui drept considerat lezat de către instituțiile  judiciare naționale în sfera penală, civilă, contencios administrativ, etc.  În acest sens, serviciile oferite de birou includ: - Selectarea și cercetarea prealabilă a materialelor cauzei în vederea stabilirii admisibilității  cererii de către Curte; - Asumarea procesului tehnic în vederea transmiterii dosarului la Curtea de la...
Citeste mai mult ...

Cauze Penale

Cauze penale Calitatea de acuzat sau victimă este o postură neplăcută fiind afectate drepturile și libertățile  fundamentale ale persoanei. Din acest motiv aveţi nevoie de asistență juridică din partea unor  specialiști care să-și asume apărarea drepturilor și libertăților precum și reprezentarea în fața  instanțelor judiciare. În cadrul Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” puteți găsi specialiști care vă vor  garanta apărarea când veți fi acuzați de comiterea oricărei infracțiuni, precum şi avocați care  vă...
Citeste mai mult ...

Fiscal

Fiscal  Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” acordă consultanță pe probleme legate de  drept fiscal cu reprezentare în instituțiile statului inclusiv și în instanțele de judecată naționale.  Serviciile oferite vizează următoarele aspecte: - Redactarea de opinii juridice și consultanță în diverse probleme de natură fiscală, ce privesc  facilități fiscale, taxe, accize, impozite, aplicate diferitor categorii de contribuabili. - Asistență juridică acordată societăților comerciale în materia plăților fiscale în...
Citeste mai mult ...

Imobiliare/Construcţii

Imobiliare/Construcţii Un domeniu important în care suntem specializaţi este « imobile şi construcţii ». Proprietatea  imobiliară deţine un loc de frunte în mediul investiţional, caracterizat de profit, ceea ce continuă  să atragă investitori în diferite domenii. Avem experienţă în asistarea clienţilor în achiziţii  de imobile şi vânzarea acestora, astfel încât orice activitate legată de aceste bunuri să ducă  la creşterea venitului şi a capitalului. Suntem cunoscuţi pentru inovaţiile privind...
Citeste mai mult ...