Serviciile noastre

Imobiliare/Construcţii

Imobiliare/Construcţii

Un domeniu important în care suntem specializaţi este « imobile şi construcţii ». Proprietatea 

imobiliară deţine un loc de frunte în mediul investiţional, caracterizat de profit, ceea ce continuă 

să atragă investitori în diferite domenii. Avem experienţă în asistarea clienţilor în achiziţii 

de imobile şi vânzarea acestora, astfel încât orice activitate legată de aceste bunuri să ducă 

la creşterea venitului şi a capitalului. Suntem cunoscuţi pentru inovaţiile privind abordările 

inovatoare în tranzacţii imobiliare. Suntem familiarizaţi cu mecanismele financiare naţionale şi 

internaţionale referitoare la astfel de tranzacţii. 

Oferim servicii juridice complete pentru industria de construcţii, suntem consecvenţi, 

acordăm consultanţă în toate fazele proiectului investiţional cu ar fi întocmirea şi elaborarea 

documentaţiei, organizarea întâlnirilor de afaceri, achiziţionare de terenuri, negocierea 

contractului de construcţie, gajare şi ipotecare, adaptarea la legislaţia locală şi obţinerea 

autorizaţiilor necesare precum şi asistenţă în orice probleme care apar în perioada proiectării 

sau construcţiei. 

- negocierea și redactarea contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, locațiune, servitute, 

superficie, cesiunea dreptului de cumpărare, uzufruct etc.

- formalități de înscriere în registrul bunurilor imobile;

- elaborarea precontractului de vânzare-cumpărare;

- redactarea și prezentarea demersurilor și contestațiilor: nulitatea contractului de vânzare-
cumpărare pentru vicii ascunse sau evicțiune, vânzare dublă, defecțiuni în construcții, revocarea 

locațiunii, arendei;

- asistență și reprezentare în fața organelor publice și instanțelor naționale;

- obținere de documentații cadastrale în raport cu Agenția Relații Funciare și Cadastru;

- redactarea și negocierea Contractelor de antrepriză având ca obiect edificarea de centre 

comerciale.