Serviciile noastre

Proprietate Intelectuală

Proprietate Intelectuală

 Domeniul proprietății intelectuale este unul dintre cele mai dinamice atât din punct 

de vedere economic cât și juridic. Titularul dreptului exclusiv de proprietate intelectuală are 

prerogativa de valorificare a obiectului proprietății intelectuale, dar şi controlul asupra acestei 

valorificări. 

 În situația în care drepturile acestor titulari sunt lezate sau apar diferende privind 

cesionarea acestor drepturi sau necesitatea de a le înregistra și de ale valorifica, Societatea 

de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” acordă o gamă largă de servicii, întru identificarea unor 

soluții.

- asistență juridică, negociere și reprezentare la întocmirea contractelor ce implică exercitarea 

drepturilor de proprietate intelectuală: contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de 

autor asupra oricărei opere literare, artistice sau științifice, precum și de creație intelectuală 

recunoscute și garantate de lege; contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor 

asupra oricărui tip de opere create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul 

individual de muncă și alte tipuri de contracte ce privesc valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală.

- servicii de consultanţă în domeniul înregistrării mărcii, brevetelor de invenții, desene și modele 

industriale etc.

- servicii juridice și de reprezentare în instanțele judecătorești în domeniul apărării şi/sau 

încălcării drepturilor de proprietate intelectuală.