Serviciile noastre

Corporate

Corporate

Succesul societăților comerciale depinde de strategie, organizare și aplicarea planului de 

management.

 Societatea de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” oferă asistență și reprezentare legală 

pentru a acoperi toate necesitățile companiilor.

 Avocații Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” dețin experiența profesională 

necesară pentru implementarea strategiilor relaționate cu:

- Constituirea unei societăți comerciale;

- Redactarea actelor constitutive și înregistrarea acestora la instituțiile competente;

- Obținerea de autorizații necesare înființării și funcționării societății comerciale;

- Amendarea actelor constitutive;

- Acordarea de asistență în cazul negocierilor;

- Asistența privind aspectele concurențiale: abuz de poziție dominantă, concurență neloială,

- Activitatea de due diligence;

- Fuziunea, diviziunea și injectarea de capital;

- Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în cazul litigiilor rezultate dintre societate și alți 

agenți economici.