Serviciile noastre

Litigii și Executare silită

Litigii și Executare silită

Avocații Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” aplică experiența acumulată în timp 

pentru a identifica soluții creative și a consilia clienții biroului cu privire la cea mai bună cale 

de acțiune, reprezintă clienții în fața instanțelor judecătorești naționale, precum și soluționează 

conflictele prin intermediul tehnicii de negociere, în mod direct sau sprijiniţi de un mediator 

pentru a satisface interesele într-un timp cât mai scurt.

Asistența şi apărarea judiciară prestată de Societatea de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” se 

extinde la ample materii civile, penale, fiscale, bancare, contencios administrativ, comercial, 

proprietate intelectuală etc.

Preluarea fiecărei cauze este urmată de investigarea, întocmirea documentaţiei şi implicarea 

noastră în vederea recuperării intereselor pecuniare la care clienţii noştri sunt îndreptăţiţi. 

Colaborăm cu experţi, ne dedicăm dovedirii daunelor, preluăm mărturii şi declaraţii pentru a fi 

avansate în cauză. Ne concentrăm pentru obţinerea unui acord amiabil ca fază premergătoare 

dezbaterii cauzei de către o instanţă de judecată. Dacă medierea nu este o soluţie, utilizăm 

toate mijloacele pentru a apăra interesele clienţilor noştri înaintea completului de judecată.

Indisolubil conexat de soluționarea litigiilor este executarea hotărârilor. Societatea de 

Consultanță și Avocatură ”SAVVA” oferă servicii de asistență sau reprezentare în cadrul 

executării silite.

- reprezentarea clienţilor în desfăşurarea procedurii executării silite;

- participarea alături de executorul judecătoresc la executarea de bunuri mobile şi imobile;

- redactarea documentaţiei pentru executări silite şi contestaţii la executare;