Serviciile noastre

Medierea

Medierea

Conform Legii nr. 134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, medierea reprezintă o modalitate 

de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializată în 

calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul 

consimţământ al părţilor.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să 

faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea 

unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Prioritatea Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” în domeniul de medierii este 

soluționarea conflictului dumneavoastră și mulțumirea tuturor părților implicate, garantând 

totodată confidențialitatea, imparțialitatea, profesionalismul.

Suntem caracterizați atât prin modul rapid și eficient în care ducem la bun sfârșit procedurile de 

mediere, cât și prin medierea individuală oferită cu profesionalism.

Cu titlu exemplificativ avantajele unei proceduri de mediere reușită comparativ cu un proces 

în instanța de judecată/litigiu sunt: costuri reduse ale procedurii de mediere, durata scurtă a 

procedurii de mediere, rezultat stabilit de comun acord de toate părțile implicate, menținerea, 

respectiv îmbunătățirea relațiilor (sociale) dintre persoanele implicate în conflict, control deplin 

al părților asupra procedurii (părțile fixează locația întâlnirii, frecvența acestora, participarea 

altor persoane la mediere, acceptarea unui mediator comun etc.), posibilitatea părții să se 

retragă oricând, fără consecințe din procedura de mediere, nivel de stres/emoționalitate 

redus(ă) etc.