Serviciile noastre

CEDO

CEDO

Prin intermediul Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” puteți solicita apărare în 

fața Curții Europene a Drepturilor Omului a oricărui drept considerat lezat de către instituțiile 

judiciare naționale în sfera penală, civilă, contencios administrativ, etc.

 În acest sens, serviciile oferite de birou includ:

- Selectarea și cercetarea prealabilă a materialelor cauzei în vederea stabilirii admisibilității 

cererii de către Curte;

- Asumarea procesului tehnic în vederea transmiterii dosarului la Curtea de la Strasbourg;

- Supravegherea stadiului de examinare a dosarului;

- Acordarea asistenței juridice în vederea executării hotărârilor CEDO de către statul reclamat;