Serviciile noastre

Cauze Penale

Cauze penale

Calitatea de acuzat sau victimă este o postură neplăcută fiind afectate drepturile și libertățile 

fundamentale ale persoanei. Din acest motiv aveţi nevoie de asistență juridică din partea unor 

specialiști care să-și asume apărarea drepturilor și libertăților precum și reprezentarea în fața 

instanțelor judiciare.

În cadrul Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” puteți găsi specialiști care vă vor 

garanta apărarea când veți fi acuzați de comiterea oricărei infracțiuni, precum şi avocați care 

vă vor asista juridic în privinţa formulării pretențiilor sau acuzațiilor. Acest birou acordă o largă 

gamă de servicii în materie penală:

- asistarea persoanei în fața organelor de urmărire penală;

- înaintarea cererilor, demersurilor în fața organelor Procuraturii;

- acordarea de asistență (consultanță) juridică și servicii de reprezentare a intereselor victimei;

- asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în cadrul procesului 

penal;

- asistarea și apărarea persoanei în fața instanțelor judecătorești naționale;

- reprezentarea intereselor persoanei și apărarea drepturilor ei în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului (întocmirea cererii, supravegherea evoluții acesteia, etc.).

Avocații Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” au un singur obiectiv: drepturile 

clienților să fie respectate și pretențiile lor satisfăcute în fața justiției penale.