Serviciile noastre

Fiscal

Fiscal

 Societății de Consultanță și Avocatură ”SAVVA” acordă consultanță pe probleme legate de 

drept fiscal cu reprezentare în instituțiile statului inclusiv și în instanțele de judecată naționale.

 Serviciile oferite vizează următoarele aspecte:

- Redactarea de opinii juridice și consultanță în diverse probleme de natură fiscală, ce privesc 

facilități fiscale, taxe, accize, impozite, aplicate diferitor categorii de contribuabili.

- Asistență juridică acordată societăților comerciale în materia plăților fiscale în vederea 

structurării unor strategii de investiții. 

- Asistență juridică și reprezentare în fața instituțiilor abilitate pentru obținerea documentelor 

necesare comercializării produselor accizabile, precum și realizarea de studii complete cu privire 

la taxele, accizele, impozitele și costurile pe care le implică asemenea activități.

- Asistență juridică și reprezentare în îndeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor 

verbale de control și a deciziilor de impunere și a oricăror acte emise de autoritățile publice din 

domeniul fiscal.

- Asistență juridica și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în litigiile privind problemele 

de natură fiscală.

- Modificările legislative în acest domeniu sunt foarte frecvente, în acest sens oferim servicii de 

consultanță ce privesc actualizările din legislația fiscală. Actualizarea menționată nu privește 

doar aspectul legislativ dar și o explicare a modificărilor intervenite.